Factors of influence of interface use based on mobile applications

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Khamula O. N., Soroka N. V., Vasiuta S. R. № 2 (53) 28-36 Image Image

На основі рекомендацій розробникам і попередньо отриманих результатів дослідження проаналізовано фактори, що впливають на користування інтерфейсом мобільних пристроїв, та розроблено граф взаємозв’язків між цими факторами, які ієрархічно впорядковані за пріоритетністю впливу на процес (їх залежностей) та досвід користування інтерфейсом мобільних додатків. Проведено оцінку й оптимізовано багаторівневу модель факторів із використанням методу попарних порівнянь і шкали відносної важливості Сааті. З отриманих результатів можна зробити висновки, що розробники повинні більше уваги надавати функціональності систем і коректніше формулювати завдання, які треба розв’язати під час виконання певних дій. Як показали дослідження, не варто надавати вагомого значення брендам та їхнім анімаційним можливостям. Розроблені моделі дають можливість звернути увагу дизайнерів під час створення відповідних програмних засобів на актуальні фактори, які сприяють зручнішому та інтуїтивному використанню інтерфейсів.

Ключові слова: UX, Android, користувацький інтерфейс, мобільний додаток, прототип, фактори, графи, зв’язки, бінарна матриця залежності.


  • 1. Ergonomics of human system interaction — Part 210: Human-centered design for interactive systems (formerly known as 13407) (2009). ISO FDIS 9241-210:2009. International Organization for Standardization (ISO). Switzerland (in English).
  • 2. Google Design. Retrieved from https://design.google.com/ (in English).
  • 3. Saati, T. (1993). Prinyatie resheniy. Metod analiza ierarkhiy. (R. G. Vachnadze, Trans). Moscow: “Radio i svyaz” (in Russian).
  • 4. Soroka, K. O. (2005). Osnovy teorii system i systemnoho analizu (2d ed.). Kharkіv: Tymchenko A. M. (in Ukrainian).
  • 5. Lyamets, V. I., & Tevyashev, A. D. (2004). Sistemnyiy analiz: vstupitelnyiy kurs. (2d ed.). Harkov: HNURE (in Russian).
  • 6. Khamula, O. H. (2014). Pobudova matematychnoi modeli iierarkhii kryteriiv vplyvu na yakist spryiniattia informatsii v elektronnykh vydanniakh. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu problem modeliuvannia v enerhetytsi im. H. Ie. Pukhova, 71, 110–118 (in Ukrainian).
  • 7. Hamula, O. G., Vasyuta, S. P., & Yatsiv, M. R. (2014). Postroenie matematicheskoy modeli ierarhii kriteriev vliyaniya na kachestvo vospriyatiya informatsii v elektronnyih izdaniyah dlya detey s narusheniyami zreniya / Naukovedenie : internet-zhurnal, 6 (25). Retrieved from http://naukovedenie.ru/PDF/ 30tvn614.pdf (in Russian).
  • 8. Senkivskyi, V. M. (2007). Model iierarkhii kryteriiv yakosti knyzhkovykh vydan. Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva], 1 (11), 73–80 (in Ukrainian).