Формування організаційного потенціалу як основа забезпечення економічної безпеки підприємства

Author(s) Collection number Pages Download full text
Shtanhret A. M. № 3 (48) 28-33 Image