Shtanhret A. M.

Year Author(s) Title Number
2018 Shtanhret A. M.
Sylkin O. S.
Anti-crisis management of financial security of machine-building enterprises: methodological basis № 1 (56)
2017 Karaim M. M.
Shtanhret A. M.
Conceptual bases of formation of accounting and analytical support system for management of company’s economic security № 1 (54)
2017 Ratushniak Yu. V.
Shtanhret A. M.
Sukhomlyn L. Ye.
Formation of information basis to guarantee the economic security of industrial enterprises № 1 (54)
2017 Ratushniak Yu. V.
Shtanhret A. M.
Sukhomlyn L. Ye.
Formation of the information basis for ensuring the economic security of industrial enterprises by developing a model of priority effects of key external environments № 2 (55)
2016 Karaim M. M.
Shtanhret A. M.
Management of company economic security on time horizon № 1 (52)
2016 Karaim M. M.
Shtanhret A. M.
Accounting and analytical support in management process of company economic security № 2 (53)
2015 Karaim M. M.
Shtanhret A. M.
Mechanism of economic security management of an engineering ent erprise based on weak signals № 1 (50)
2015 Shtanhret A. M. The process of implementation of accounting and analytical maintenance of the company economic security № 2 (51)
2014 Kovalchuk T. T.
Shtanhret A. M.
Потенціал забезпечення економічної безпеки розвитку підприємств видавничо-поліграфічної діяльності: методичні засади формування № 1–2 (46–47)
2014 Shtanhret A. M. Формування організаційного потенціалу як основа забезпечення економічної безпеки підприємства № 3 (48)
2013 Shtanhret A. M. Механізм прийняття рішень у процесі управління економічною безпекою підприємства № 1 (42)
2013 Shtanhret A. M. Обліково-аналітичне забезпечення процесу гарантування економічної безпеки підприємства № 2 (43)
2013 Melnykov O. V.
Senkivskyi V. M.
Shtanhret A. M.
Формалізація предметної області управління видавничо-поліграфічною галуззю на основі системного підходу № 2 (43)
2013 Martyniuk S. H.
Shtanhret A. M.
Sukhomlyn L. Ye.
Трансфертне ціноутворення як один із механізмів функціонування транснаціональних корпорацій № 3 (44)
2013 Martyniuk S. H.
Shanyhin A. V.
Shtanhret A. M.
Трансфертне ціноутворення: світовий і вітчизняний досвід застосування № 4 (45)
2012 Shtanhret A. M. Формування постіндустріального суспільства як передумова розвитку економіки знань № 1 (38)
2012 Shtanhret A. M. Формування людського капіталу як основи розвитку економіки знань № 2 (39)
2012 Shtanhret A. M. Безпека соціально-економічної системи: теоретичні аспекти № 3 (40)
2012 Shtanhret A. M. Антикризове управління персоналом підприємства № 4 (41)
2011 Shtanhret A. M. Комп’ютерні мережі як джерело інформації в Україні: сучасний стан і тенденції № 3 (36)
2011 Melnykov O. V.
Senkivskyi V. M.
Shtanhret A. M.
Оптимізація моделей ключових загроз на шляху економіки знань в Україні № 4 (37)
2011 Aref’yeva O. V.
Melnykov O. V.
Senkivskyi V. M.
Shtanhret A. M.
Побудова моделей ключових загроз на шляху до економіки знань в Україні № 2 (35)
2010 Shtanhret A. M. Еволюція поглядів на категорію «економічна безпека» № 1 (17)
2009 Shtanhret A. M.
Vorobiov V. I.
Суть і ключові параметри кризи та антикризового управління на вітчизняних підприємствах № 1 (15)
2009 Shtanhret A. M.
Vorobiov V. I.
Криза підприємства: позитивні та негативні аспекти № 2 (16)
2008 Shtanhret A. M. Важливість і передумови проведення реструктуризації підприємств видавничо-поліграфічної галузі України № 1 (13)
2008 Durniak B. V.
Martyniv V. V.
Shtanhret A. M.
Стан і тенденції розвитку підприємництва у видавничо-поліграфічній галузі № 2 (14)
2007 Shtanhret A. M. Окремі аспекти використання проактивного антикризового управління на поліграфічних підприємствах № 1 (11)
2007 Shtanhret A. M. Ключові аспекти економічної безпеки підприємств в Україні № 2 (12)
2006 Durniak B. V.
Melnykov O. V.
Shtanhret A. M.
Структура активів підприємств видавничо-поліграфічного комплексу України у 2001 - 2004 рр № 1 (9)
2006 Shtanhret A. M. Теоретичні аспекти антикризового управління підприємством № 2 (10)
2005 Shtanhret A. M. Система раннього попередження та реагування як складова системи лити кризового управління № 1 (8)
2004 Kholod Z. M.
Shtanhret A. M.
Контролінг як цілісна концепція управління фінансово-економічними процесами та результатами діяльності підприємства № 7
2003 Kholod Z. M.
Shtanhret A. M.
Кризові явища та антикризове управління в підприємницькій діяльності № 6
2002 Kholod Z. M.
Shtanhret A. M.
Антикризове управління — система завчасної діагностики і захисту від кризових ситуацій № 5
2001 Shtanhret A. M. Реструктуризаційні процеси на поліграфічних підприємствах № 4
2001 Shtanhret A. M. Криза в підприємницькій діяльності № 3
2000 Kholod Z. M.
Shtanhret A. M.
Поняття банкрутства і шляхи запобігання йому на поліграфічних підприємствах № 2