Формування понятійного апарату процесу оновлення техніки — першооснова його дослідження

Author(s) Collection number Pages Download full text
Lazanovskyi P. P. № 2 117-119 Image