Гносеологічні засади забезпечення економічної стійкості підприємства

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kavyn O. M. № 3 (40) 81-88 Image