Issue number 3 (40) / 2012

ТРАДИЦІЇ ТА НОВІ ПІДХОДИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Mykytiuk O. M.
Zachepa A. M.
Психолого-педагогічний діалог викладачів і студентів вищого навчального закладу Read more

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КНИЖКОВОЇ СПРАВИ

Mantulo N. B. Дискурс як предмет піарознавчих студій Read more
Huzenko T. A. Посилення ролі соціальних мереж в екологічній комунікації Read more

ВАЖЛИВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Shtanhret A. M. Безпека соціально-економічної системи: теоретичні аспекти Read more
Horin N. O. Міжнародне науково-технічне співробітництво як чинник модернізації економіки Read more
Havryliak M. Ya. Методично-організаційні засади проведення товарознавчої експертизи Read more
Nikonenko U. M. Фактори впливу на формування цін сировинних ресурсів Read more

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ

Kotliarevskyi Ya. V. Синтез ймовірнісної моделі ієрархії загроз інформаційній безпеці України Read more
Hret H. P.
Minenko D. I.
Реклама в системі маркетингової політики видавництва Read more
Shyra T. B. Вплив виробничо-господарської діяльності поліграфічного виробництва на організацію управлінського обліку витрат по видах діяльності Read more

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Karaim M. M. Теоретичні аспекти антикризового управління економічною безпекою підприємства Read more
Khalina O. V. Теоретичні аспекти створення власної служби безпеки підприємства Read more
Kavyn O. M. Гносеологічні засади забезпечення економічної стійкості підприємства Read more
Burda I. Ya. Механізм забезпечення кадрової безпеки в процесі формування та реалізації кадрової політики Read more
Shvaika L. A.
Zhydetska Kh. V.
Кількісне оцінювання рівня кадрової безпеки для підприємств видавничо-поліграфічної галузі Read more

СИСТЕМИ ТА МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ovsiak O. V. Алгебра алгоритмів з багатозначним елімінуванням Read more
Kozelko M. A. Модель конвертації абстрактних до типових графічних унітермів автоматів Read more
Stakhiv R. B. Методи опису графічних складових засобів захисту продукції масового попиту Read more

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІГРАФІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Kokhan V. F.
Melnykov O. V.
Senkivskyi V. M.
Багатофакторний вибір альтернативних варіантів флексографічного друку на основі нечіткого відношення переваги Read more
Lutskiv M. M.
Nazarenko O. M.
Rybak V. I.
Побудова характеристики покриття растрового відбитка фарбою фарбової системи дукторно-ножового типу послідовно-паралельної структури Read more
Kadyliak M. S.
Nishchimenko I. V.
Senkivskyi V. M.
Zatserkovna R. S.
Синтез моделі факторів впливу на якість виготовлення гофрокартону Read more
Ratushniak Yu. V.
Senkivskyi V. M.
Багатокритеріальний вибір альтернативних варіантів дизайну електронного видання для планшетного комп’ютера на основі нечіткого відношення переваги Read more

ЗАГАЛЬНЕ ТА ПОЛІГРАФІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Chekhman Ya. I.
Kravchuk I. M.
Shustykevych A. I.
Shustykevych M. V.
Дослідження зміни товщини офсетного полотнища по колу циліндра в процесі його припрацювання Read more
Behen P. I. Дослідження процесу фальцювання елементів картонних розгорток у пристроях з різними приводами робочих інструментів Read more
Petriv Yu. I. Технічні засоби і матеріали для шиття дротом внакидку малооб’ємних поліграфічних видань Read more