Граничні задачі для еліптичних диференціальних рівнянь, що вироджуються на границі області

Author(s) Collection number Pages Download full text
Parasiuk L. S. № 13 65-75 Image