Імідж організації: технологія створення і процес управління

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kolosovska I. I. № 1 (17) 166-172 Image