Kolosovska I. I.

Year Author(s) Title Number
2010 Kolosovska I. I. Імідж організації: технологія створення і процес управління № 1 (17)
2006 Kolosovska I. I. Сучасні підходи до формування іміджу організації № 2 (10)
1999 Kolosovska I. I.
Pachkovskyi Yu. F.
Українське підприємництво: світоглядні орієнтири № 1
1999 Kolosovska I. I. Мале і середнє підприємництво в Україні: стан і проблеми розвитку № 1