Інформаційне забезпечення маркетингового дослідження книжкового ринку роздрібним книготорговельним підприємством

Author(s) Collection number Pages Download full text
Anisimovych O. Z. № 2 105-106 Image