Інноваційний потенціал підприємств та ефективність його використання

Author(s) Collection number Pages Download full text
Bozhenko O. M. № 1 (34) 146-149 Image