Internet technology and online social networks in modern hybrid war

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Kurban O. V. № 1 (54) 264-273 Image Image

The article deals with opportunities and prospects for the attraction of online social networks to provide the implementation of objectives of the current economic, political or information war. It considers the preliminary development of domestic and foreign researchers, including H. Pocheptsov, D. Khalilov, D. Tymchuk, V. Husarov and others. Also the article presents the analysis of the modern technologies of web 2.0–3.0, which are the basis for social online networks. In practical examples of internal and external policy of Ukraine, it gives the discussion of aspects of the information war in online social networks.

Keywords: information war, hybrid war, online social networks.


 • 1. «InformNapalm» (Pro nas). InformNapalm. Retrieved from https://psb4ukr.org (in Ukrainian).
 • 2. «Informatcionnoe soprotivlenie» (O nas). Informatcionnoe soprotivlenie. Retrieved from http://sprotyv.info (in Russian).
 • 3. Konyk, D. & Rendel, S. (2011). Rasstavte seti. Kak ispolzovat Internet v interesakh vashego biznesa. Kiev : LIK (in Russian).
 • 4. Kurban, O. V. (2014). PR u marketynhovykh komunikatsiiakh. Kyiv: Kondor-Vydavnytstvo (in Ukrainian).
 • 5. Pocheptsov, H. (2012). Vid Facebook’u i hlamuru do Wikileaks: media komunikatsii. Kyiv: Spadshchyna (in Ukrainian).
 • 6. Pocheptcov, G. Novye podkhody v sfere «zhestkikh» infovoin. Media sapiens. Retrieved from http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/ novye_podkhody_v_ sfere_zhestkikh_infovoyn/ (in Russian).
 • 7. Pocheptcov G. G. (2015). Informatcionnye voiny. Novyi isntrument politiki. Moskva : Algoritm (in Russian).
 • 8. Samokhvalova, L. Moskovskyi slid koloradskoho Zhuka, abo khto i yak hotuie «Maidan-3». Ukrinform. Retrieved from: http://www.ukrinform.ua/ rubric-politycs (in Ukrainian).
 • 9. Tymchuk, D., Karin, Iu., Mashovetc, K. & Gusarov, V. (2016). Vtorzhenie v Ukrainu: khronika rossiiskoi agressii. Kiev : Brait Star Pablishing (in Russian).
 • 10. Khalilov, D. (2013). Marketing v sotcialnykh setiakh. Moskva : Man, Ivanov i Ferber (in Russian).
 • 11. Khalilov, D. Monitoring sotcialnykh setei i blogov. Entciklopediia marketinga. Retrieved from http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/internet/ smm_monitoring.htm? printversion (in Russian).
 • 12. Tcentr «Mirotvoretc». Mirotvoretc. Retrieved from https://informnapalm.org (in Russian).