Керування жаростійкістю залізоалюмінієвих сплавів з використанням мікролегуванням

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kuzin M. O., Kuzin O. A., Yatsiuk R. A. № 4 (41) 183-193 Image