Кількісне оцінювання рівня кадрової безпеки для підприємств видавничо-поліграфічної галузі

Author(s) Collection number Pages Download full text
Shvaika L. A., Zhydetska Kh. V. № 3 (40) 96-103 Image