Контролінг в управлінні виробничими затратами поліграфічних підприємств

Author(s) Collection number Pages Download full text
Zubrei I. V. № 2 (35) 129-134 Image