Issue number 2 (35) / 2011

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО ТА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Homolska V. V. Корпоративна стратегія як запорука ефективності корпоративного управління Read more
Palyha Ye. M. Теоретичні та практичні проблеми корпоративного управління в економіці Read more
Petrashova O. M. Техніко-технологічна безпека: стан та ключові загрози для підприємств видавничо-поліграфічної галузі України Read more
Buriak P. Yu. Розробка фінансової стратегії підприємства: теоретичний аспект Read more
Dem’yanenko O. M. Інструменти фінансової стратегії підприємства Read more
Rymar O. H. Регуляторна політика держави як інструмент реалізації антикризової програми управління економікою Read more
Bazyliuk V. B.
Mikula N. A.
Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації кластерів Read more
Cherkavska M. B.
Kosar N. S.
Антикризове управління підприємствами ВПК з використанням концепції маркетингу Read more
Aref’yeva O. V.
Melnykov O. V.
Senkivskyi V. M.
Shtanhret A. M.
Побудова моделей ключових загроз на шляху до економіки знань в Україні Read more

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Kulinich T. V.
Prosovych O. P.
Виробничі ресурси як основа розвитку промисловості західного регіону України Read more
Herasymchuk Z. V.
Polishchuk V. H.
Фінансове забезпечення політики стимулювання сталого розвитку регіону Read more
Rumiantseva H. I. Практика оптимізації розвитку ВПК в регіоні Read more
Stetsiv L. P. Шляхи підвищення конкурентоспроможності регіону на основі активізації інноваційної діяльності Read more
Baran E. N.
Slusarz G. N.
Zajac D. N.
Social-democratic of conditioning of development of country mountainous areas (on example of polish carpathian) Read more

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, АУДИТУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Kopets H. P.
Voitsekhovska Yu. V.
Обліково-аналітичне забезпечення ефективного енергоменеджменту на підприємствах Read more
Siryk M. V. Сутність основного капіталу поліграфічного підприємства Read more
Bardash S. V.
Mnykh Ye. V.
Ефективність й ефект внутрішнього контролю: онтологічна інтерпретація сутності, складу та взаємозв'язку Read more
Nikonenko U. M. Монетарні дії НБУ в контексті впливу глобальної фінансової інтеграції Read more
Zubrei I. V. Контролінг в управлінні виробничими затратами поліграфічних підприємств Read more

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Kholod Z. M.
Shliakhetko V. V.
Проблеми формування механізму мотивації персоналу підприємств (на прикладі підприємств ВПК) Read more
Hirniak O. M.
Holovatska L. V.
Мотиваційний механізм маркетингу у видавничо-поліграфічному комплексі, фактори впливу на нього Read more

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ У СТРУКТУРАХ ВПК

Bosak I. P. Ринкові чинники формування та механізми управління цінами Read more
Shenderivska L. P. Інтеграційні процеси у видавничо-поліграфічній галузі як інструмент раціонального забезпечення матеріальними ресурсами Read more
Kovba Zh. N. Вибір стратегії при впровадженні на ринок масової літературно-художньої серії Read more
Chukhrai N. I. Трансформація ролі та функцій маркетингу у сучасному бізнесі Read more
Shcherba O. I. Роль реклами у підприємницькій діяльності Read more
Hret H. N. Комерційна діяльність роздрібного книготорговельного підприємства Read more
Perederiienko N. I.
Stepaniuk D. L.
Деякі аспекти мінімізації ризиків у матеріально-технічному постачанні та збутовій діяльності поліграфічних підприємств Read more

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Bezpalko I. R. Збільшення обсягу інвестицій домогосподарствами в корпоративні права шляхом вдосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб Read more
Mazii N. H. Законодавче забезпечення розвитку та функціонування малого підприємництва в Україні Read more
Barzylozych O. M.
Hryhorova Z. V.
Особливості функціонування малих підприємств на ринку поліграфічних послуг м. Києва Read more
Bihalska O. Yu. Теоретико-методологічні основи розвитку домогосподарств України Read more
Oneshchak O. Ya. Надійність функціонування малих підприємств: теоретичний аспект Read more
Kvasko A. V. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності поліграфічних підприємств Read more