Кваліметрична оцінка якості культури як фактора зростання конкурентоспроможності поліграфічних підприємств

Author(s) Collection number Pages Download full text
Shliakhetko V. V. № 1 (8) 27-30 Image