Issue number 1 (8) / 2005

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ

Palyha Ye. M. Фінанси та їх менеджмент в акціонерному товаристві Read more
Bachyk A. Ya.
Kholod Z. M.
Аналіз витрат підприємства: актуальність, пріоритетні напрямки, проблеми і завдання Read more
Maliarchuk I. I. Особливості формування облікової політики поліграфічних підприємств і видавництв Read more
Shtanhret A. M. Система раннього попередження та реагування як складова системи лити кризового управління Read more
Bosak I. P. Маркетинговий підхід до процесу формування ціни на підприємстві Read more
Shliakhetko V. V. Кваліметрична оцінка якості культури як фактора зростання конкурентоспроможності поліграфічних підприємств Read more
Lazanovskyi P. P. Аналіз системи управління процесом техніко-технологічного оновлення виробництва поліграфічних підприємств Read more
Yaremko I. Y. Методи оцінки будівельних контрактів в умовах економічної інтеграції Read more
Okrepka N. Yu. Концептуальні підходи і принципи управління запасами Read more
Nikonenko U. M. Особливості застосування інструментів грошово-кредитної політики національного банку україни Read more
Yermolaiev I. O. Аналіз особливостей ціноутворення для рекламно-виробничих поліграфічних підприємств Read more
Shandrivska O. Ye.
Topolnytska A. Z.
Управління якістю процесів і продукту: проблеми та підходи до їх розв'язання Read more
Yatsiuk D. R. Еколого-економічна оцінка та керування лісовими ресурсами україни Read more

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Belianinova N. P.
Chornii Z. P.
Kulchytskyi A. D.
Pirko I. B.
Рекомбінаційні процеси та термоіндуковані перетворення центрів забарвлення в кристалах флюоритів. одномірна модель Read more

СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Kundelska S. M. Інститут індивідуальної конституційної скарги: модель для україни Read more