Математична модель впливу організаційної культури як фактора підвищення конкурентоспроможності підприємства

Author(s) Collection number Pages Download full text
Shliakhetko V. V. № 2 (12) 76-79 Image