Issue number 2 (12) / 2007

ТРАДИЦІЇ ТА НОВІ ПІДХОДИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Buters L. Нові напрямки у вищій поліграфічній освіті Фландрії (Бельгія) Read more

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОБЛІКУ Й АУДИТУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Holovchak H. V. Організація внутрішнього контролю діяльності житлово-комунальних підприємств України Read more
Lozovytskyi D. S. Система калькулювання собівартості продукції як складова системи управлінського обліку підприємства Read more
Lozovytskyi S. P. Методичні аспекти аудиту прогнозної фінансової інформації Read more
Nashkerska H. V. Проблемні питання визнання та оцінки запасів підприємства Read more
Chabaniuk O. M. Проблеми внутрішнього контролю витрат на формування собівартості путівок у санаторно-курортних організаціях Read more
Banera N. P. Проблемні аспекти оподаткування суб’єктів малого підприємництва Read more

СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Franchuk V. I.
Palyha Ye. M.
Проблеми та тенденції корпоративного управління підприємств видавничо-поліграфічної галузі Read more
Shtanhret A. M. Ключові аспекти економічної безпеки підприємств в Україні Read more
Diukarieva Kh. L. Удосконалення методики обліку фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання Read more
Shliakhetko V. V. Математична модель впливу організаційної культури як фактора підвищення конкурентоспроможності підприємства Read more
Zhuravel O. S. Відповідність організаційної структури підприємства виробничій діяльності як передумова ефективного функціонування Read more
Krekhovetska A. Z. Процес управління економічною ефективністю маркетингових інвестицій Read more
Homonai-Stryzhko M. V.
Shevchuk L. T.
Реструктуризація деяких територіальних промислових утворень Львова в логістичні центри: актуальність і принципи реалізації Read more

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Palyha Ye. M.
Panchyshyn T. V.
Рівень добробуту населення України в статистичному вимірі Read more
Nikonenko U. M. Грошово-кредитна політика Німеччини як провідного члена ЄС Read more
Dutchak I. B. Структура та функції механізму державного регулювання фармацевтичного ринку в Україні Read more
Masna O. I. Особливості мікрокредитування малого бізнесу в США Read more
Holub H. H.
Seneiko Yu. V.
Валютні ризики в сучасних умовах розвитку економіки Read more

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Durniak B. V.
Pashkevych V. Z.
Аналіз проблем розвитку графічних методів захисту поліграфічних документів Read more
Maik V. Z.
Vakulich D. A.
Тиснення: класифікація технологій, матеріалів Read more
Skyba M. M.
Velychko O. M.
Колірні характеристики сучасних репродукцій Read more
Petryashvyly H. Аналитические исследования прочности клеевого слоя корешка книжного блока Read more
Nazar I. M. Математичні моделі впливу властивостей паперів на якість відбитків газетного рулонного офсетного друку Read more
Lazarenko E. T.
Olianyshen T. V.
Шляхи удосконалення процесу оздоблення керамічних виробів уф-фарбами трафаретного друку Read more

ПОВІДОМЛЕННЯ

Nikonenko L. M. До 130-річчя від дня народження О. Л. Кульчицької (15.09.1877–8.03.1967) Read more