Методи управління капіталом банків відповідно до вимог Базеля ІІ

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kopyliuk O. I. № 1 (13) 203-207 Image