Issue number 1 (13) / 2008

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Zelinska N. V. Дискурсивні практики української науки у дзеркалі видавничих реалій Read more
Solonenko V. K. Смотр интеллектуальной литературы. Московская книжная ярмарка «non/fiction» Read more
Ohar E. I. Креатив в рекламі: професійна діяльність і навчальна спеціалізація Read more
Vasylyshyn D. V.
Vasylyshyn O. M.
Вимоги нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.–84 Read more
Bosak O. I. Книготоргівля у Львові в роки окупації (за матеріалами львівської преси 1941–1944 років) Read more

ПОЛІГРАФІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Kandiak N. M.
Poliudov O. M.
Кінематика механізму мальтійського хреста з кривошипно-кулісним приводом Read more
Shakhbazov Ya. O. Технологічні можливості скорочення витрат абразивних кругів при шліфуванні Read more
Bosak V. O.
Kravchuk I. M.
Senkus V. T.
Кінематика механізму приводу фальцножів ударного фальцювання з криволінійною напрямною в рулонних друкарських машинах Read more
Stelmashchuk S. H. Дослідження динаміки механізмів неповнозубих коліс з програмними розвантажувачами Read more
Stetsiv Ya. B. Перспективи обрізування книжкового блока багатолезовими круговими інструментами Read more
Matsa R. S. Синтез кривошипно-повзунних механізмів зі змінною довжиною шатуна Read more

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Bohorosh O. T.
Maik V. Z.
Voronov S. O.
Дослідження властивостей наночастинок на поверхні і в об’ємі матриць Read more
Khokhlova R. A.
Velychko O. M.
Вплив кліматичних умов на колірні характеристики лакованих відбитків Read more
Kukura V. V.
Kukura Yu. A.
Дослідження деяких параметрів друкарського процесу флексографічного друку у виробничих умовах Read more
Repeta V. B. Взаємодія УФ-лаків з флексографічними формними пластинами Read more
Hrynchuk S. S.
Snihur N. S.
Yarka N. V.
Вплив фізико-хімічної обробки поліпропіленових плівок на їх змочуваність Read more
Dem’yanyshyn D. V.
Netak V. B.
Дослідження якості широкоформатного струминного друку Read more
Slobodianyk V. H. Вплив природи вимивних розчинів на зносостійкість формних матеріалів Read more

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Kozak R. O.
Senkivskyi V. M.
Модель критеріїв композиційного оформлення книжкових видань Read more
Koliano Ya. Yu.
Sasc T. C.
Yunher I. H.
Нестаціонарна задача теплопровідності для необмеженої плити щодо сушіння поліграфічної продукції Read more
Pyrch N. M. М-еквівалентність і нескінченні об’єднання тихоновських просторів Read more
Lozovyi P. I. Розрахунок статичних характеристик фарбових cистем послідовної структури Read more
Melnykov O. V.
Olianyshen T. V.
Senkivskyi V. M.
Модель ієрархії критеріїв попиту на книги Read more

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Kholod Z. M.
Volovych O. B.
Факторинг — фінансовий інструмент ефективного управління дебіторською заборгованістю Read more
Shtanhret A. M. Важливість і передумови проведення реструктуризації підприємств видавничо-поліграфічної галузі України Read more
Biletska N. P.
Tsohla O. O.
Формалізація прийняття рішення про диверсифікацію Read more
Hryhorova Z. V. Сучасні підходи до управління витратами поліграфічних підприємств Read more
Masna O. I.
Masnyi K. M.
Muzychuk A. A.
Аналіз платоспроможності позичальника з використанням теорії нечіткої логіки Read more

ВАЖЛИВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Krekhovetska A. Z.
Palyha Ye. M.
Проблеми впровадження корпоративного управління в корпораціях Read more
Nashkerska H. V. Генезис оцінювання в бухгалтерському обліку Read more
Kopyliuk O. I. Методи управління капіталом банків відповідно до вимог Базеля ІІ Read more
Lutskiv O. M. Регіональні інноваційні системи: чинники формування та пріоритети розвитку Read more
Bezpalko I. R. Історія оподаткування населення України Read more

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЯ

Batluk V. A. Особливості роботи гідроапаратів з осциляцією при відкриваннях запірно-регулювальних елементів Read more
Bybliuk N. I.
Bybliuk N. N.
Machuha O. S.
Екологічні аспекти застосування прямої передачі енергії відновних джерел у процесах лісозаготівлі Read more
Batluk V. A.
Makarchuk V. H.
Proskuryna Y. V.
Romantsov Э. V.
Водные ресурсы и пути решения проблемы чистой воды Read more