Методичні засади забезпечення інформаційної безпеки поліграфічного підприємства

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kipcharska Ya. M. № 4 (45) 79-85 Image