Issue number 4 (45) / 2013

ВАЖЛИВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Martyniuk S. H.
Shanyhin A. V.
Shtanhret A. M.
Трансфертне ціноутворення: світовий і вітчизняний досвід застосування Read more
Blahun I. H.
Skliarska L. A.
Передумови виникнення і тенденції становлення податкового механізму ринкової економіки Read more
Osypenko M. V. Перспективи використання механізмів ДПП в охороні здоров’я Read more

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Maliarchuk I. I. Основні аспекти формування фінансової звітності промислових підприємств за національними П(С)БО Read more
Stetsiv L. P. Теоретико-методичні основи побудови ефективної системи фінансового менеджменту підприємства Read more
Halchak Kh. R.
Kozak P. Z.
Інформаційне забезпечення соціально відповідального управління підприємством Read more

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Kotliarevskyi Ya. V. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком видавничо-поліграфічної діяльності в Україні Read more
Yaremyk M. I. Аналіз стану та перспективи застосування управлінських інформаційних систем у поліграфії Read more
Barzylovych O. M. Теоретичні аспекти соціальної відповідальності у видавничому бізнесі Read more

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

Karaim M. M. Антикризові заходи протидії рейдерській атаці на машинобудівних підприємствах Read more
Kipcharska Ya. M. Методичні засади забезпечення інформаційної безпеки поліграфічного підприємства Read more
Turkhan Kh. O. Механізм забезпечення фінансової безпеки машинобудівних підприємств Read more

ЗАГАЛЬНЕ ТА ПОЛІГРАФІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Kyrychok P. O.
Lototska O. I.
Neskhoziievska T. M.
Зміцнення поверхонь деталей аркушепровідних систем офсетних друкарських машин Read more
Kuzin M. O.
Kuzin O. A.
Структура і міжзеренне пошкоджуваність сталей Read more

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІГРАФІЇ

Neroda T. V. Моделювання структури даних контрольного заходу для комп’ютеризованої навчальної системи Read more
Sychak S. V. Точнісні характеристики флексографічних фарбодрукарських систем з паралельною подачею фарби Read more
Lozynskyi T. M. Аналіз середовищ керування проектами для настільного видавництва Read more

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Baranovskyi I. V.
Chernozubova H. A.
Fil L. V.
Lutskiv M. M.
Побудова й аналіз характеристик растрування Read more

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Cherednyk A. V.
Cherednyk D. V.
Основные проблемы подготовки специалистов издательско-полиграфической отрасли Read more
Yakubovska M. S. Формування комунікативної культури як основи професійної компетентності студентів заочної форми навчання ВНЗ технічного профілю (з досвіду роботи заочного відділення Української академії друкарства) Read more

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Kyrychok T. Yu.
Merezhynska A. M.
Класифікація поліграфічної продукції в контексті потенційних бактеріологічних загроз Read more