Методологічні підходи до оцінки організаційної культури підприємств

Author(s) Collection number Pages Download full text
Shliakhetko V. V. № 7 83-85 Image