Issue number 7 / 2004

СЕКЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Rehei I. I. Дослідження процесу виготовлення зовнішніх криволінійних контурів у розгортках картонних паковань способом ножичного різання Read more
Pasika V. R. Визначення кутів тиску і радіусів кривини в кулачкових механізмах методами аналітичної геометрії Read more
Khmelov S. O.
Petriv I. M.
Volkov S. V.
Вплив механізму кадрової розгортки на точність запису зображень у фотовивідних пристроях Read more
Ilyk I. I.
Koliano Ya. Yu.
Kovalyk N. V.
Matsa R. S.
Yaremchyshyn O. B.
Оптимізація геометричних параметрів паковання Read more
Topolnytskyi P. V.
Vatuliak Yu. V.
Конструктивні особливості різального інструмента для обрізування книжкових блоків у машині карусельного типу Read more
Stetsiv B. S. Заходи з підвищення надійності фальцапарата рулонних друкарських машин Read more
Chaplinskyi D. O.
Hulida E. M.
Сучасні методи електрохімічного розмірного оброблення робочих поверхонь зубців циліндричних коліс поліграфічного устаткування Read more

СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА І ПОЛІГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Anisimova S. V.
Tokarchyk Z. H.
Дослідження властивостей термоклеїв Read more
Havenko S. F.
Klymovych L. M.
Zatserkovna R. S.
Дослідження основних характеристик пакувальних картонів при вхідному контролі їх якості Read more
Kovalskyi B. M.
Pysanchyn N. S.
Shovheniuk M. V.
Порівняльний аналіз частотно-градаційних характеристик різних алгоритмів цифрового растрування Read more
Ryvak P. M.
Shablii I. V.
Критерії систематизації струминних принтерів Read more

СЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Verkhola M. I. Моделювання та аналіз впливу властивостей матеріалу (основи відбитків) і товщини фарби на формі на її розкочування і передачу Read more
Neroda T. V. Моделювання графічних образів зображень моноциклів з кратними зв’язками та альтернативної конфігурації Read more
Basiuk T. M. Критерії відображення графів у процесі візуалізації Read more
Kozak R. O. Узагальнена модель системи проектування книжкових видань Read more
Pavlak T. Статичні характеристики офсетного фарбового апарата з анілоксовим валом Read more
Lutskiv M. M. Простий метод опису цифрового перетворення зображень: лінійні підходи Read more
Lutskiv I. M. Моделювання стрічкопровідної ділянки методом інтегрування приросту швидкості стрічки на інтервалі часу Read more

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІГРАФІЇ

Shliakhetko V. V. Методологічні підходи до оцінки організаційної культури підприємств Read more
Okrepka N. Yu. Механізм економного використання матеріальних ресурсів Read more
Nykyforuk B. V.
Yaremyk Kh. Ya.
Формування інвестиційних ресурсів поліграфічних підприємств Read more
Yusypovych O. I. Вплив зміни курсу національної валюти на динаміку товарообороту торговельного підприємства Read more
Biletska N. P.
Zaplatynskyi M. V.
Основні засади та принципи формування регіональної політики в Україні Read more
Kholod Z. M.
Shtanhret A. M.
Контролінг як цілісна концепція управління фінансово-економічними процесами та результатами діяльності підприємства Read more
Vaskovych I. M. Застосування економічних показників банку для розрахунку інтегрального індексу його фінансового стану Read more
Maliarchuk I. I.. Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва Read more
Melnyk M. I.
Pukhyr S. T.
Перспективні напрямки підвищення інвестиційного потенціалу регіону (на матеріалах Львівської області) Read more
Bila O. H. Проблеми оптимізації структури розміщення власного капіталу в споживчій кооперації Read more
Kopyliuk O. I.
Verkhola U. M.
Цілі сучасної грошово-кредитної політики та основні засади її реалізації Read more
Davydenko I. Ya. Маркетингова стратегія капіталізації нематеріальних активів у сучасних ринкових умовах Read more
Humeniuk Yu. P. Глобалізація і рекреація, їх вплив на регіональну економіку Read more
Bab’yuk R. B. Динаміка і структура потоків трудових міграцій в Україні Read more
Boichuk I. V.
Yermolaiev I. O.
Особливості застосування маркетингу малими виробничими підприємствами галузі рекламної поліграфії Read more
Mytsak O. V. Місце та завдання управління активами в системі фінансового менеджменту підприємств Read more
Bosak I. P.
Kobryn L. Y.
Особливості ціноутворення на інноваційну продукцію Read more
Huk A. V. Стадія планування та розроблення видавничо-поліграфічної продукції в контексті мотиваційного механізму маркетингу Read more
Bosak I. P.
Kobryn L. Y.
Інноваційне підприємництво: характеристика та проблеми організації в умовах ринку Read more
Kopyliuk O. I.
Lazanovska K. P.
Сучасні методи управління ризиками в діяльності комерційних банків Read more
Pantylei V. A.
Shevchuk Ya. V.
Проблеми санації депресивних територіальних суспільних систем українсько-польського прикордоння Read more
Baranovskyi N. I. Автоматизація обліку виробничих витрат на поліграфічних підприємствах Read more
Lazanovskyi P. P. Роль стимулювання в підвищенні ефективності праці на поліграфічних підприємствах Read more
Berezhna I. V. Рекреаційний потенціал території: підходи до оцінки та використання Read more
Bursa O. V. Економічний потенціал: суть і значення Read more
Kret I. Z.
Maior O. V.
Yavorska D. D.
Розвиток організаційних форм господарювання Read more
Morozov V. O. Системні вимоги маркетингу до розроблення нових товарів Read more

СЕКЦІЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Kulchytskyi A. D.
Mocherniuk D. Yu.
Щодо неоднозначності фізичного змісту поняття ентропії залежно від типу термодинамічної системи Read more
Fediuk Ye. M.
Fliachok V. M.
Варіаційна постановка динамічних задач термопружності з дисторсіями Read more

РЕЦЕНЗІЯ

Krupskyi I. V. Українська книга: погляд крізь віки Read more