Методи нарахування амортизації основного технологічного устаткування поліграфічних підприємств

Author(s) Collection number Pages Download full text
Hryhorova Z. V. № 4 80-82 Image