Методика дослідження зручності читання текстів видань

Author(s) Collection number Pages Download full text
Hankevych S. Ya. № 2 81-84 Image