Місце та завдання управління активами в системі фінансового менеджменту підприємств

Author(s) Collection number Pages Download full text
Mytsak O. V. № 7 135-137 Image