Напрями удосконалення нормування праці на поліграфічних підприємствах

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kholod Z. M., Shliakhetko V. V. № 4 (37) 54-60 Image