Kholod Z. M.

Year Author(s) Title Number
2015 Kholod Z. M.
Maliarchuk I. I.
Basic aspects of financial and tax accounting of low-value fixed material assets № 1 (50)
2014 Kholod Z. M.
Maliarchuk I. I.
Основні аспекти фінансового та податкового обліку малоцінних необоротних матеріальних активів № 4 (49)
2012 Kholod Z. M.
Shliakhetko V. V.
Роль заробітної плати в ефективному використанні трудового потенціалу поліграфічних підприємств № 1 (38)
2011 Kholod Z. M.
Maliarchuk I. I.
Організація обліку на поліграфічних підприємствах: стан і шляхи оптимізації № 3 (36)
2011 Kholod Z. M.
Shliakhetko V. V.
Напрями удосконалення нормування праці на поліграфічних підприємствах № 4 (37)
2011 Kholod Z. M.
Shliakhetko V. V.
Проблеми формування механізму мотивації персоналу підприємств (на прикладі підприємств ВПК) № 2 (35)
2008 Kholod Z. M.
Volovych O. B.
Факторинг — фінансовий інструмент ефективного управління дебіторською заборгованістю № 1 (13)
2006 Kholod Z. M.
Volovych O. B.
Окремі аспекти вдосконалення управління дебіторською заборгованістю підприємств № 2 (10)
2005 Bachyk A. Ya.
Kholod Z. M.
Аналіз витрат підприємства: актуальність, пріоритетні напрямки, проблеми і завдання № 1 (8)
2004 Kholod Z. M.
Shtanhret A. M.
Контролінг як цілісна концепція управління фінансово-економічними процесами та результатами діяльності підприємства № 7
2003 Kholod Z. M.
Shtanhret A. M.
Кризові явища та антикризове управління в підприємницькій діяльності № 6
2002 Kholod Z. M.
Shtanhret A. M.
Антикризове управління — система завчасної діагностики і захисту від кризових ситуацій № 5
2002 Hospodarchuk O. V.
Kholod Z. M.
Особливості організації праці управлінського персоналу № 5
2001 Hospodarchuk O. V.
Kholod Z. M.
Значення удосконалення нормування праці в умовах становлення ринку № 4
2001 Kholod Z. M. Особливості трансформації бухгалтерського обліку в Україні відповідно до міжнародних стандартів № 4
2001 Kholod Z. M.
Maliarchuk I. I.
Оцінка результатів зовнішньоекономічного співробітництва структур видавничо-поліграфічного комплексу № 4
2001 Hospodarchuk O. V.
Kholod Z. M.
Оцінка ефективності використання робочої сили на поліграфічних підприємствах № 3
2000 Kholod Z. M.
Shliakhetko V. V.
Мотивація праці як складова частина мотиваційного механізму економіки підприємницьких структур № 2
2000 Kholod Z. M.
Shtanhret A. M.
Поняття банкрутства і шляхи запобігання йому на поліграфічних підприємствах № 2
2000 Hospodarchuk O. V.
Kholod Z. M.
Раціональне використання робочого часу — важливий фактор підвищення ефективності поліграфічного виробництва № 2
1999 Kholod Z. M.
Sukholytka N. M.
Yatsyshyn Yu. M.
Економічний аналіз — запорука поліпшення результатів господарської діяльності підприємницьких структур у ВПК № 1