Нестаціонарна задача теплопровідності для необмеженої плити щодо сушіння поліграфічної продукції

Author(s) Collection number Pages Download full text
Koliano Ya. Yu., Sasc T. C., Yunher I. H. № 1 (13) 139-146 Image