Оптимізація кількості франчайзингових підприємств на обмеженій географічній території

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kuzmin O. Ye., Salata I. Z. № 1 (34) 81-88 Image