Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва

Author(s) Collection number Pages Download full text
Maliarchuk I. I.. № 7 109-112 Image