Основні аспекти формування фінансової звітності промислових підприємств за національними П(С)БО

Author(s) Collection number Pages Download full text
Maliarchuk I. I. № 4 (45) 33-39 Image