Основні задачі візуалізації графів, що описують топології поліграфічних систем

Author(s) Collection number Pages Download full text
Basiuk T. M., Dunets R. B. № 5 93-96 Image