Basiuk T. M.

Year Author(s) Title Number
2004 Basiuk T. M. Критерії відображення графів у процесі візуалізації № 7
2002 Basiuk T. M.
Dunets R. B.
Основні задачі візуалізації графів, що описують топології поліграфічних систем № 5