Основні засади та принципи формування регіональної політики в Україні

Author(s) Collection number Pages Download full text
Biletska N. P., Zaplatynskyi M. V. № 7 95-100 Image