Оцінювання вартості трудового потенціалу поліграфічних підприємств

Author(s) Collection number Pages Download full text
Lepak M. M., Shvaika L. A. № 1 (34) 128-134 Image