Оцінка крутних моментів при штанцюванні, з врахуванням податливості преса, на машині тигельного типу

Author(s) Collection number Pages Download full text
Banakh Yu. O. № 1 15-20 Image