Issue number 1 / 1999

СЕКЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Stakhiv R. B.
Topolnytskyi P. V.
Визначення діапазону використання пасово-роликового транспортера як транспортуючого засобу в машині безвистійного обрізування блоків Read more
Topolnytskyi P. V. Умови подавання книжкових блоків у різальну секцію машини для безвистійного обрізування Read more
Knysh O. B. Експериментальні дослідження міцності безшвейного скріплення при обробці корінця дискретно-дотичним методом Read more
Stetskiv O. P.
Storoshchuk V. A.
Кінетика руйнування висічних лінійок Read more
Stelmashchuk S. H. Аналіз динамічних характеристик механізму неповнозубих коліс з кулачковим вмиканням Read more
Banakh Yu. O. Оцінка крутних моментів при штанцюванні, з врахуванням податливості преса, на машині тигельного типу Read more
Uhryn Ya. M. Аналітичне дослідження процесу різання картону круговим ножем Read more
Rak Yu. P. До проблеми про вибір технологічних ліній оперативного поліграфічного виробництва Read more
Bilonoha Yu. B.
Chaban D. V.
Зв’язок поверхневої енергії металу з коефіцієнтом тертя ковзання Read more

СЕКЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ І МАТЕРІАЛІВ

Sysiuk V. H. Особливості модифікаційно-наповнених олігомерних систем Read more
Anisimova S. V.
Oleksii L. M.
Tokarchyk Z. H.
Дослідження властивостей газетного паперу Read more
Khamula O. H. Методи вимірювання вологості паперу Read more
Havenko S. F.
Melnykov O. V.
Деякі аспекти оцінки якості друкарського зображення Read more
Ferents M. I.
Ferents M. M.
Сканування та якість кольоровідтворення Read more
Kulik L. Y. Вплив технології брошурувально-палітурних процесів на розміри корінцевого поля в книжкових виданнях Read more
Martyniuk M. S. Дослідження технологічних та експлуатаційних властивостей палітурних матеріалів Read more
Kovalskyi B. M.
Lutskiv M. M.
Shablii I. V.
Топологічні умови накладання рельєфів у фарбовій групі з двома накатними валиками Read more
Bosak I. P. Дослідження світлостійкості барвників алюмінієвої поверхні у виробництві шильдів Read more
Byrych P. F.
Kryvdyk O. M.
Zherebtsova O. V.
Старіння твердих фотополімеризаційноздатних матеріалів Read more
Bosak I. P. Фарбування поверхні алюмінію для шильдів Read more

СЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Huk I. B.
Lutskiv M. M.
Verkhola M. I.
Модель осьового розкочування фарби у тривалковій фарбовій групі Read more
Durniak B. V.
Strepko I. T.
Tymchenko O. V.
Алгоритми швидкодіючих процесорів САР реального часу, працюючих у замкнутому контурі керування Read more
Dumanskyi I. B.
Lutskiv M. M.
Структурна схема розкочування рельєфів у накатній фарбовій групі Read more
Kazmirovych O. R.
Kazmirovych R. V.
Про оцінку точності розташування корінцевих міток на фальцах зошитів книжкових блоків Read more
Lutskiv M. M.
Pankiv V. F.
Verkhola M. I.
Операторний метод опису розкочування фарби в друкарських машинах Read more
Zinenko R. H. Оцінка ефективності розкочування смужки фарби в триваликовій фарбовій групі Read more
Pankiv V. F. Фарбова група із розгалуженнями Read more
Musiiovska O. F. Використання комп’ютерних програм на заняттях з іноземної мови Read more
Bazyliuk K. F. Моделювання тривимірних параметрів розчинності Read more
Ripetskyi R. Y. Метамова описання математичних формул Read more

СЕКЦІЯ КНИГОЗНАВСТВА, ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ І ОРГАНІЗАЦІЇ КНИЖКОВОЇ ТОРГІВЛІ

Zelinska N. V. Українська наукова публіцистика: до проблеми відновлення жанрової системи Read more
Chernysh N. I. Основні етапи редакторської діяльності В. Кубійовича Read more
Ohar E. I. До проблеми мовного забезпечення сучасної дитячої літератури в реаліях українсько-російського білінгвізму Read more
Hrytsiutenko V. I. Редагування українських офіційно ділових текстів при перекладі англійською мовою Read more
Bravchuk Ya. M. Жіноча періодика для різних читацьких аудиторій: загальний огляд «сільської» і «міської» преси Галичини 20–30-х років XX ст. Read more
Yanyshivska H. V. Проблеми типології сучасної української наукової періодики Read more
Kliuchkovska H. M. Просування книги на ринку: до проблеми українського досвіду Read more
Dainovska S. M.
Hret H. P.
Книготорговельна діяльність районного товариства «Просвіта» (Франківського району м. Львова) Read more

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІГРАФІЇ

Huzela O. I.
Shvaika L. A.
Конкурентоспроможність поліграфічної продукції: технічний фактор Read more
Shvaika L. A. Адаптація структур книговидання до роботи в умовах конкурентного ринку Read more
Stetsiv L. P. Використання виробничих потужностей: проблеми та перспективи Read more
Maliarchuk I. I. Удосконалення механізму прямого іноземного інвестування в структури видавничо-поліграфічного комплексу Read more
Kholod Z. M.
Sukholytka N. M.
Yatsyshyn Yu. M.
Економічний аналіз — запорука поліпшення результатів господарської діяльності підприємницьких структур у ВПК Read more
Dainovska S. M.
Hret H. P.
Конкуренція — як ознака ринкових відносин у книжковій торгівлі Read more
Bozhenko O. M.
Oneshchak O. Ya.
Проблеми функціонування малих підприємств Read more
Biletska N. P. Використання маркетингових досліджень на ринку поліграфічної продукції Read more

СЕКЦІЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Bielianinova N. P.
Chornii Z. P.
Kulchytskyi A. D.
Maksymovych Kh. K.
Salapak V. M.
Shchur H. O.
Термоіндуковані перетворення електронних центрів забарвлення в кристалах SRCL2-EU2+-K+ Read more
Stakhira V. M. Диполь-дипольна взаємодія в шаруватих кристалах Read more
Herasymchuk R. V.
Taran T. V.
Дослідження поверхні металізованих трафаретних друкарських форм методом спектрів дифузного відбивання світла Read more
Kozak O. P.
Marshalok I. Y.
Shybanov V. V.
Полімеризація гліцидилметакрилату в розчинах спиртів Read more
Herasymchuk R. V. Оптичні спектри відбивання та параметри енергетичної структури системи телурид ртуті — сульфід ртуті Read more
Lozovyi B. L.
Pushak Ya. S.
Граничні зусилля при згині балок, послаблених дефектами типу тріщин Read more
Koliada R. V.
Melnyk O. M.
Про коефіцієнти характеристичного многочлена однорідної многочленної матриці від двох змінних і її факторизацію Read more
Parasiuk I. L.
Parasiuk L. S.
Властивості фундаментальних розв’язків основних крайових задач для деяких диференціальних рівнянь другого порядку змішаного типу Read more
Hembara V. M.
Maksymovych Ya. V.
Shvab’yuk V. I.
Пружна рівновага смуги, навантаженої штампом і зосередженими силами Read more

СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Bilanenko A. I.
Mirus O. L.
Shevchyk R. P.
Феномени конфліктів і парадокси теорії соціально-економічного розвитку XX століття Read more
Kharechko V. M. Українські економісти XIX століття про предмет політичної економії Read more
Kolosovska I. I.
Pachkovskyi Yu. F.
Українське підприємництво: світоглядні орієнтири Read more
Kolosovska I. I. Мале і середнє підприємництво в Україні: стан і проблеми розвитку Read more
Dmytriv K. S. Проблеми приватизації: приклад соціологічного аналізу Read more
Khoma N. M. Мотивація електоральної поведінки громадян Read more
Mulkat A. M. Вплив друкованих засобів масової інформації на електоральну поведінку громадян України Read more
Dotsiak I. I. Електоральна поведінка: суть, форми, типи, рівні та особливості прояву в студентському середовищі Read more
Sadova R. M. Студентське читання в новій соціокультурній ситуації: проблеми та шляхи їх розв’язання Read more
Verkhola O. M. Особливості етапів життєвого циклу сім’ї в сучасних умовах Read more
Picha V. M.
Verkhola O. M.
Особливості визначення поняття «життєвий цикл сім’ї» Read more
Saienko O. M. Проблеми формування потреб в сучасному українському суспільстві Read more
Zabzaliuk D. Ye. Соціальні причини жіночої злочинності Read more
Petyk I. M. Особливості політичної соціалізації жінок Read more
Bosak O. I. До питання про парламентську діяльність С. Вітика на початку XX ст. Read more
Lavretskyi R. V. Львівський період діяльності Лукаша Курдибахи (1929–1939) Read more
Kachmar V. M. Проблема українського університету у Львові в ідеології галицьких москвофілів на початку XX століття Read more
Padalka S. S. Проблеми соціальної інфраструктури українського села в 60-і роки XX століття Read more
Chmykhova V. I. Етнос, нація в системі законодавчих і державотворчих координат Read more