Порівняльний аналіз частотно-градаційних характеристик різних алгоритмів цифрового растрування

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kovalskyi B. M., Pysanchyn N. S., Shovheniuk M. V. № 7 35-39 Image