Потенціал забезпечення економічної безпеки розвитку підприємств видавничо-поліграфічної діяльності: методичні засади формування

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kovalchuk T. T., Shtanhret A. M. № 1–2 (46–47) 49-52 Image