Проблеми та тенденції корпоративного управління підприємств видавничо-поліграфічної галузі

Author(s) Collection number Pages Download full text
Franchuk V. I., Palyha Ye. M. № 2 (12) 48-60 Image