Проблеми впровадження корпоративного управління в корпораціях

Author(s) Collection number Pages Download full text
Krekhovetska A. Z., Palyha Ye. M. № 1 (13) 187-193 Image