Проблеми забезпечення та напрями аналізу кадрової безпеки підприємства

Author(s) Collection number Pages Download full text
Novyk I. V. № 4 (49) 130-134 Image