Issue number 4 (49) / 2014

ТЕХНОЛОГІЯ І УСТАТКУВАННЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Kovalskyi B. M.
Kulchytska Kh. B.
Shovheniuk M. V.
Корекція зображення за системою кольорів Манселла Read more
Kityk I. V.
Korolov A. Yu.
Yasinskyi M. F.
Нелінійна оптика для дослідження надмолекулярної структури полімерів Read more
Komarov S. M.
Pasika V. R.
Vlakh V. V.
Автоматизований кінематичний аналіз важільних механізмів поліграфічних та пакувальних машин зі сталою довжиною ланок Read more
Khvedchyn Yu. Y.
Zelenyi V. V.
Аналіз механізмів преса штанцювальних автоматів Read more
Kandiak N. M.
Kolomiiets A. B.
Stetsiv Ya. B.
Методика обробки результатів експериментальних досліджень самонакладу плоских напівфабрикатів Read more

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Lutskiv M. M.
Sychak S. V.
Дискретні передавальні функції та перехідні характеристики флексодрукарської системи послідовної структури Read more
Loik H. B.
Senkivskyi V. M.
Viter M. B.
Організація системи електронного документообігу державних органів на основі хмарних технологій Read more
Petiak Yu. F. Фактори інформаційної безпеки мобільних пристроїв Read more
Myklushka I. Z.
Pylyp’yuk V. V.
Динамічний діапазон і HDR у цифровій фотографії Read more

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Kholod Z. M.
Maliarchuk I. I.
Основні аспекти фінансового та податкового обліку малоцінних необоротних матеріальних активів Read more
Antiptseva O. Yu. Організаційно-управлінська діяльність підприємства в умовах мотиваційно-орієнтованої економіки Read more
Shyra T. B. Зарубіжний досвід організації обліку розрахунків з покупцями Read more

ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Obertan D. V.
Palyha Ye. M.
Шляхи підвищення конкурентоспроможності корпорацій на основі стратегії корпоративного управління Read more
Hirniak O. M. Оптимізація господарських рішень поліграфічного підприємства на основі оцінки ризиків Read more
Bosak I. P. Франчайзинг як форма організації підприємницької діяльності Read more
Bazyliuk V. B. Обґрунтування методичних підходів проведення інституційних змін Read more
Bezpalko I. R. Оподаткування дивідендів: зарубіжний досвід та українські реалії Read more
Fesh M. S.
Zaporozhan L. P.
Zaporozhan Yu. S.
Деякі аспекти організаційної діагностики підприємства Read more

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

Behei M. V.
Valylchak S. V.
Кредитна діяльність банків та її вплив на економічну безпеку держави Read more
Shliakhetko V. V. Психологічні аспекти забезпечення кадрової безпеки підприємств Read more
Novyk I. V. Проблеми забезпечення та напрями аналізу кадрової безпеки підприємства Read more
Makarchuk O. V.
Pechora Yu. Yu.
Стратегічне управління економічною безпекою підприємства: теоретичні аспекти Read more

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Berezenko V. V. Теоретичні та науково-практичні розробки в сфері паблік рилейшнз (2002–2006 рр.) Read more
Skiban O. I. Видавнича комунікація в системі соціальних комунікацій інтернет-простору України Read more
Drozdovska O. R. Журнал «Життя і Знання» та його роль у розвитку української журналістики Read more
Ohar E. I. Соціокомунікативний підхід у сучасних книгоорієнтованих дослідженнях Read more