Research and design of an automated multifunctional system for the smart house technology

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Гапій С. І., Ткачук Р. Л. № 2 (67) 120-135 Image Image

Однією з основних функцій системи «Розумний будинок» є забезпечення безпеки та цілісності різних типів об’єктів (будівель, прилеглих територій, окремих приміщень, різних видів транспорту тощо). Встановлено, що основними умовами ефективності систем безпеки є індивідуальний вибір оптимального комплекту датчиків та їх коректна інсталяція. Також основою ефективності роботи цих систем є високофункціоньність та швидке реагування на різноманітні виклики.

Крім того існуючі системи «Розумний дім» у більшості випадків вимагають додаткового мережевого обладнання, такого як шлюзи, маршрутизатори тощо, що створює додаткові вразливості та знижує надійність. Тому виходячи з цього надійна система має бути бездротовою, захищеною від перешкод із приміщення та небажаного зовнішнього втручання, енергоефективною, мати невисоку вар­тість можливість дистанційного керування з комп’ютера чи смартфона.

У статті проведений аналіз принципів роботи як автономних, так і керованих людиною систем. Розглянуто способи зв›язку з системами такого типу по кабелю чи дистанційно в залежності від зручності використання. Також наводяться результати проведеного аналізу систем в їхній специфікації, тобто що саме вони захищають, наприклад системи захисту від проникнення в будинок і крадіжки, а також системи контролю пожежної безпеки, витоку газу і т.д. Досліджено способи побудови та реалізації систем захисту, визначено необхідні компоненти та переваги окремих засобів реалізації. Проаналізовано різні специфікації апаратного забезпечення та пов’язані інструменти для її роботи, наприклад вимоги до джерела живлення та інсталяції.

Розглянуто доцільність розробки у сфері забезпечення захисту, оцінено та обґрунтовано перспективи пропонованої розробки, описані її можливості щодо масштабування та вдосконалення у майбутньому.

Обраний спосіб реалізації системи надає користувачеві постійну можливість стежити за подіями на об’єкті який охороняється, використовуючи для цього програмне забезпечення на смартфоні. Також нами була запропонована та впроваджена система відеоспостереження, яка дозволяє користувачеві керувати, налаштовувати та отримувати інформацію з камер відеоспостереження через смартфон, а точніше через месенджер Telegram. Цей спосіб був обраний через його зручність і надійність оскільки Telegram канал має високий рівень захисту та використовує політики які забороняють передавати особисті дані користувачів третім особам. Робота цієї програми реалізується за допомогою команд, ввівши які, користувач може отримати необхідну йому інформацію. Ці команди можна змінювати для кожного користувача, що забезпечує високий рівень адаптивності самої системи до вимог та потреб кожного користувача.

В статті наведено розроблену програму, описано її функціональні можливості та обґрунтовано доцільність цієї розробки.

Ключові слова: кіберзахист, система безпеки, датчики, оповіщення, охорона.

doi: 10.32403/1998-6912-2023-2-67-120-135


  • 1. Bluetooth Low Energy. Retrieved from https://novelbits.io/bluetooth-low-energy-ble-comp­lete-guide (Accessed: 29/01/2023) (in English).
  • 2. Smart dispatcher. Retrieved from https://hytera-europe.com/news/what-is-smart-dispatch (Accessed: 29/01/2023) (in English).
  • 3. Zelena knyha. Rehuliuvannia rozdribnoho rynku elektrychnoi enerhii. Retrieved from https://cdn.regulation.gov.ua/12/ed/8b/5a/regulation.gov.ua_GP%20Electricity%20market.pdf (Accessed: 29/01/2023) (in Ukrainian).
  • 4. Smart Home. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Rozumnyi_dim (Accessed: 29/01/ 2023) (in English).
  • 5. Areas of application. Retrieved from https://www.techtarget.com/iotagenda/definition/smart-home-app-home-automation-app (Accessed: 30/01/2023) (in English).
  • 6. Urazlyvosti v systemakh «rozumnoho domu» dozvoliaiut khakeram Vas pidslukhovuvaty. Ret­rieved from https://cybercalm.org/novyny/urazlyvosti-v-systemah-rozumnogo-domu-dozvlyayut-hakeram-vas-pidsluhovuvaty/ (Accessed: 30/01/2023) (in Ukrainian).
  • 7. ZigBee protocol. Retrieved from https://www.geeksforgeeks.org/introduction-of-zigbee/ (Accessed: 30/01/2023) (in English).
  • 8. Wi-Fi: IEEE 802.11. Retrieved from https://www.electronics-notes.com/articles/connectivity/wifi-ieee-802-11/what-is-wifi.php (Accessed: 30/01/2023) (in English).
  • 9. Tekhnolohiia bezdrotovoho zv’iazku maloho radiusu dii proty tekhnolohii bezdrotovo­ho zv’iazku velykoho radiusu dii. Retrieved from https://www.mokosmart.com/uk/short-ran­ge-wireless-communication-technology-vs-long-range-wireless-communication-technology/ (Accessed: 30/01/2023) (in Ukrainian).
  • 10. Data Sheet Bluetooth Low Energy Module RN4020. Retrieved from https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/50002279B.pdf (Accessed: 30/01/2023) (in English).