Research and optimization of the multiservice corporate network

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Кузик Н. А., Ткачук Р. Л. № 2 (67) 107-119 Image Image

Мультисервісні корпоративні мережі є важливим компонентом сучасних корпоративних комунікаційних інфраструктур, що забезпечує передачу голосу, відео, даних та інших послуг через єдину мережеву інфраструктуру.

Дослідження та оптимізація мереж мультисервісних підприємств мають вирішальне значення для сучасних підприємств для підвищення їх продуктивності, ефективності та конкурентоспроможності. Хоча мультисервісні корпоративні мережі надають підприємствам численні переваги, їхня оптимізація може бути складною через складність мережевої архітектури та різноманітність послуг, які вони пропонують. Основні виклики і проблеми, пов’язані з оптимізацією мультисервісних корпоративних мереж можна звести до наступних складових: перевантаження, яке може призвести до втрати продуктивності; безпека, несанкціонований доступ, втрата даних, інфікування; масштабованість, можливість додавання нових пристроїв, служб і місць у мережу; інтеграція, можливість підключення різних компонент та служб від різних постачальників; моніторинг і керування, для швидкого виявити проблем та оптимізації розподілу ресурсів.

Ці виклики можуть вплинути на успіх підприємства та вимагати значних інвестицій у часі, ресурсах і досвіді для подолання. Однак, вирішуючи ці проблеми, підприємства можуть оптимізувати свої мультисервісні мережі та отримати численні переваги, пов’язані з ними, включаючи розширення співпраці, підвищення продуктивності та підвищення рівня задоволеності клієнтів.

У цій статті ми досліджуємо проблеми та можливості, пов’язані з оптимізацією мультисервісних корпоративних мереж. Ми розглядаємо останні дослідження та методи оптимізації мультисервісних мереж і обговорюємо переваги впровадження оптимізованої мультисервісної мережі для сучасних підприємств. Ми також досліджуємо типові підводні камені та проблеми, пов’язані з оптимізацією мультисервісної мережі, і надаємо рекомендації щодо подолання цих проблем.

Основні теми, що розглядаються у статті, включають огляд мультисервісних корпоративних мереж, проблеми проектування та оптимізації цих мереж, підходи до оптимізації мультисервісних мереж, найкращі практики проектування та управління мережею, а також переваги оптимізованої мультисервісної мережі.

У статті розглядаються складові оптимізації мультисервісних корпоративних мереж. Серед методів оптимізації було розглянуто Quality of Service, що дозволяє виділити критичні або пріоритетні завдання при передачі даних у корпоративній мережі. Це дозволяє оптимізувати ресурси і не втрачати пропускну здатність. Також була розглянута віртуалізація мережі, яка дозволяє збалансувати навантаження на корпоративну мережу та покращити пропускну здатність мережі. Їх методи та програмні реалізації у мережевій віртуалізації. Проаналізовано результати ефективності OVS-DPDK порівняно з OVS. Що при додаванні бібліотеки DPDK пропускна здатність цих даних збільшується і варіюється від 4,7 до 9,3 разів при перевірці пакетів від 64 до 1024 байт.

Ключові слова: мультисервісні корпоративні мережі, оптимізація, проектування, віртуалізація, захист.

doi: 10.32403/1998-6912-2023-2-67-107-119


  • 1. Kotyk, V., & Vavruk, Yu. (2022). Porivnialnyi analiz servernykh i bezservernykh platform khmarnykh obchyslen: Dosiahnennia kiberfizychnykh system, 7(2), 115—120. DOI: 10.23939/ acps2022.02.115 (in Ukrainian).
  • 2. Pinol, Yu. A., Shmid, S., & Tredan, H. (2021). Pro vplyv modelei marshrutyzatsii na optymizatsiiu merezhi: IEEE Transactions on Network and Service Management (IEEE TNSM), 18(4), 4756—4769. DOI: 10.1109/TNSM.2021.3090312 (in Ukrainian).
  • 3. Glabowski, M., Kmiecik, D., & Stasiak, M. (2019). Overflows in Multiservice Systems: IEICE Transactions on Communications, E102B (5), 958−969. DOI: 10.1587/trans­com. 2018EUI0002 (in English).
  • 4. Teshabaiev, T. Z., Yakubova, M. Z., Nishanbaiev, T. N., Amriiev, M., & Sadykova, H. S. (2019). Formuvannia struktury multyservisnoi merezhi na osnovi komunikatsiinoho obladnannia riznykh vyrobnykiv. Mizhnarodna konferentsiia z informatsiinykh nauk i komunikatsiinykh tekhnolohii: zastosuvannia, tendentsii ta mozhlyvosti, 1−5 DOI: 10.1109/ICISCT47635.2019. 9011830 (in Ukrainian).
  • 5. Yue, Y., Cheng, B., Wang, M., Li, B., & Liu, X. (2021). Junliang ChenThroughput Optimization and Delay Guarantee VNF Placement for Mapping SFC Requests in NFV-Enabled Networks: IEEE Transactions on Network and Service Management, 18 (4), 4247−4262. DOI: 10.1109/TNSM.2021.3087838 (in English).
  • 6. Chiesa, M., Kamisinski, A., Rak, J., Retvari, G., & Schmid, S. (2021). A Survey of Fast-Recovery Mechanisms in Packet-Switched Networks: IEEE Communications Surveys and Tutorials, 23 (2), 1253−1301. DOI: 10.1109/COMST.2021.3063980 (in English).
  • 7. Nguyen, Q.-H., & Kim, Y. (2020). Performance of OVS-DPDK in Container Networks. International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC), 437−440. DOI: 10.1109/ICTC49870.2020.9289483 (in English).
  • 8. Wu, Z., Fan, X., & Harfoush, K. (2022). Measurement-Driven Flow Selection for Open vSwitch Offload. ICC 2022 - IEEE International Conference on Communications, 3635−3640. DOI: 10.1109/ICC45855.2022.9838661 (in English).
  • 9. Kalesnikau, I., Pioro, M., Poss, M., Nace, D., & Tomaszewski, A. (2020). A Robust Optimization Model for affine/quadratic flow thinning: A traffic protection mechanism for networks with variable link capacity: Networks, 75 (4), 420−437. DOI:10.1002/net.21929 (in English).