Розрахунок статичних характеристик фарбових cистем послідовної структури

Author(s) Collection number Pages Download full text
Lozovyi P. I. № 1 (13) 149-154 Image